Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMĂRIA COMUNEI OŞORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima pagină • Sedinta Consiliului Local Osorhei din 26 ianuarie 2011

NR. 325 din 19.01.2011

În temeiul art.39 alin.l. din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Dispoziţia nr. 2 din 19.01. 2011, privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local al comunei Oşorhei în data de 26 ianuarie 2011,

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Oşorhei, ce va avea loc în data de 26 ianuarie 2011 în sala de şedinţă a Consiliului local cu începere de la ora 15,00 Având următoarea Ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Oşorhei din data de 26 ianuarie 2011.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 7 decembrie 2010.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile februarie - martie - aprilie 2011.

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea Rapoartelor anuale de evaluare a aplicării Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public şi a Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, pentru a nul 2010, la nivelul Primăriei şi Consiliului Local al comunei Oşorhei.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă, al personalului angajat în baza unui contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei Oşorhei.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Acordul Colectiv încheiat cu funcţionarii publici din cadrul Primăriei comunei Oşorhei.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2011.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor minime de venituri, în vederea acordării ajutorului social, conform Legii nr.416/2001, pentru anul 2011.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce se va executa de beneficiarii Legii nr.416/2001.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Oşorhei nr.57 din 15 iunie 2010.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţărli Proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor.

12. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al comunei Oşorhei a reţelelor de alimentare cu apă din localităţile Fughiu, Cheriu şi a extinderii alimentării cu apă în localităţile Oşorhei, Alparea şi Felcheriu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a lucrărilor de reabilitare a podului peste Crişul Repede din localitatea Fughiu.

14. Diverse/Cereri/Informări

- prezentarea Raportului de activitate al celor 3 Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Oşorhei, pentru anul 2010

- prezentarea Raportului întocmit de primarul comunei Oşorhei cu privire la starea economică, socială şi de mediu pentru anul 2010.

Şedinţa de comisii va avea loc în data de 25 ianuarie 2011, începând cu ora 15,00, fiind invitaţi toţi membrii comisiilor