Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMĂRIA COMUNEI OŞORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima pagină • Sedinta Consilului Local Osorhei din 10 februarie 2011

NR. 689 din 02.02. 2011


În temeiul art.39 alin.l. din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere Dispoziţia nr. 42 din 02.02. 2011, privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului local al comunei Oşorhei în data 10 .02. 2011.
Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Oşorhei, ce va avea loc în data de 10 februarie 2011 în sala de şedinţă a Consiliului local cu începere de la ora 15,00 Având următoarea Ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Oşorhei din data de 10 februarie 2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2011.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei anuale la contractele de concesiune a spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale individuale din localitatea Oşorhei
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Oşorhei nr.119/2010, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în comuna Oşorhei pentru anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2011, la nivelul comunei Oşorhei
6. Diverse/Cereri/Informări

Şedinţa de comisii va avea loc în data de 10 februarie 2011, începând cu ora 15,00 fiind invitaţi toţi membrii comisiilor.