Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMĂRIA COMUNEI OŞORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima pagină • Sedinta Consiliului Local Osorhei din 23 martie 2011

NR. 2028 din 16.03.2011

În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare
Având în vedere Dispoziţia nr. 68 din 16.03. 2011, privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului local al comunei Oşorhei în data 23 .03. 2011.
Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Oşorhei, ce va avea loc în data de 23 martie 2011 în sala de şedinţă a Consiliului local cu începere de la ora 15,00 având următoarea Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Oşorhei din data de 23 .03. 2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 10 februarie 2011.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 16 februarie 2011.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei anuale la contractele de concesiune a spaţii lor cu destinaţia de cabinete medicale individuale din localitatea Oşorhei .
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de Înscriere a datelor în Registrul Agricol prin punerea în aplicare a Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.95/2010, şi stabilirea unor măsuri în vederea eficientizării acestei activităţi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea de amenajare a teritoriului şi urbanism, al comunei Oşorhei, judeţul Bihor.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului comunei Oşorhei, judeţul Bihor, pentru anul 2010.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului pentru personalul din cadrul Serviciului Voluntar de Urgenţă Oşorhei.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării P.U.D.-AMPLASARE CASA BIFAMILIA P+M,-proprietate privată a persoanelor fizice PASCALĂU DUMITRU, PAŞCALĂU ROZALIA şi PAŞCALĂU MARIA MAGDALENA
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oşorhei nr.122/2010, constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism a comunei Oşorhei, judeţul Bihor.
11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului reprezentând drum comunal, având numerele topo.2328/3, 2340/1, 2329/1 şi 2328/4, r avizarea schiţei cadastrale şi constituirea unui număr cadastral În suprafaţă de 7551 mp.
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului reprezentând teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Oşorhei, în suprafaţă de 88 mp din nr.topo.850, înscris în CF. 50666 Oşorhei, numitului Sava Dumitru, domiciliat în loc.Alparea nr.327, conform Raportului de evaluare.
13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului având nr.topo. 315/35, avizarea schiţei cadastrale şi constituirea unui număr cadastral nou.
14. Diverse/Cereri/Informări

Şedinţa de comisii va avea loc în data de 22 martie 2011, începând cu ora 15,00 fiind invitaţi toţi membrii comisiilor