Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMĂRIA COMUNEI OŞORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima pagină • Şedinţa Consiliului Local Oşorhei din 14 aprilie 2011

NR. 2689 din 07.04.2011

În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere Dispoziţia nr. 97 din 07.04.2011, privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local al comunei Oşorhei în data 14.04.2011.
Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Oşorhei, ce va avea loc în data de 14 aprilie 2011, la Căminul Cultural din localitatea Alparea, local cu începere de la ora 14,00 având următoarea Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al
comunei Oşorhei din data de 14 aprilie 2011.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 23 martie 2011.
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea ultimei variante a proiectului de stemă a comunei Oşorhei, judeţul Bihor
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oşorhei nr. 21 din 10 februarie 2011, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit pe perioada executării lucrărilor de construire, a unui teren în suprafaţă de 3000 mp, situat în localitatea Oşorhei, judeţul Bihor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea realizării investiţiei "Locuinţe sociale pentru comunităţile de romi".
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Oşorhei nr. 23 din 16.02.2011, referitoare la aprobarea prefinanţării proiectului ,,Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile protejate din Bihor şi Hajdu-Bihar" (Infrastructure setting of the environment in the protected areas in Bihor and Hajdu - Bihar) câştigat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 1 - Îmbunătăţirea condiţiilor cheie de dezvoltare comună durabilă a zonei de cooperare, Domeniul major de intervenţie 1.3. Protecţia mediului, Acţiunea 1.3.1. Protecţia naturii şi a valorilor naturale (Infrastructură)
7. Proiect de hotărâre privind instituirea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul şi natura riscurilor locale.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Oşorhei pentru anul 2011.
9. Diverse/Cereri/Informări

Şedinţa de comisii va avea loc în data de 12-13 aprilie 2011, începând cu ora 15,00, la sediul Consiliului Local al comunei Oşorhei, fiind invitaţi toţi membrii comisiilor.