Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMĂRIA COMUNEI OŞORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima pagină • Şedinţa Consiliului Local Oşorhei din 10 mai 2011

În temeiul art.39 alin.l. din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completărjle ulterioare,

Având în vedere Dispoziţia nr. 102 din 04.05.2011, privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local al comunei Oşorhei în data 10 mai 2011,

Sunteţi invitat să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Oşorhei, ce va avea loc în data de 10 mai 2011, la sediul Consiliului Local al comunei Oşorhei,  cu începere de la ora 1400,

având următoarea Ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Oşorhei din data de 10 mai 2011.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 14 aprilie 2011.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea de titluri şi distincţii unor personalităţi cu merite deosebite pentru comuna Oşorhei, judeţul Bihor.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conferirii de distincţii şi premii unor personalităţi cu merite deosebite pentru comuna Oşorhei, în cadrul festivităţilor prilejuite cu ocazia "Zilelor comunei Oşorhei 2011".

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Oşorhei pentru anul 2011.

 

6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului reprezentând drum comunal, având nr.topo.2328/3, 2340/1, 2329/1 şi 2328/4, avizarea schiţei cadastrale şi constituirea unui număr cadastral În suprafaţă de 7551 mp.

7. Diverse/Cereri/Informări

Şedinţa de comisii va avea loc în data de 9 -10 mai 2011, începând cu ora 1500, la sediul Consiliului Local al comunei Oşorhei, fiind invitaţi toţi membrii comisiilor.