Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMÄ‚RIA COMUNEI OÅžORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima pagină • Sedinta Consiliului Local Osorhei din 26 ianuarie 2011

NR. 325 din 19.01.2011

În temeiul art.39 alin.l. din Legea nr.215/2001, privind administraÅ£ia publică locală, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,

Având în vedere DispoziÅ£ia nr. 2 din 19.01. 2011, privind convocarea în ÅŸedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local al comunei OÅŸorhei în data de 26 ianuarie 2011,

SunteÅ£i invitat să participaÅ£i la ÅŸedinÅ£a ordinară a Consiliului Local al comunei OÅŸorhei, ce va avea loc în data de 26 ianuarie 2011 în sala de ÅŸedinţă a Consiliului local cu începere de la ora 15,00 Având următoarea Ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ÅŸedinÅ£ei ordinare a Consiliului local al comunei OÅŸorhei din data de 26 ianuarie 2011.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ÅŸedinÅ£ei ordinare a Consiliului Local din data de 7 decembrie 2010.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea preÅŸedintelui de ÅŸedinţă pe lunile februarie - martie - aprilie 2011.

4. Proiect de hotărâre privind însuÅŸirea Rapoartelor anuale de evaluare a aplicării Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informaÅ£iile de interes public ÅŸi a Legii nr.52/2003, privind transparenÅ£a decizională în administraÅ£ia publică locală, pentru a nul 2010, la nivelul Primăriei ÅŸi Consiliului Local al comunei OÅŸorhei.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului AdiÅ£ional nr.1 la Contractul Colectiv de Muncă, al personalului angajat în baza unui contract individual de muncă în cadrul Primăriei comunei OÅŸorhei.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului AdiÅ£ional nr.1 la Acordul Colectiv încheiat cu funcÅ£ionarii publici din cadrul Primăriei comunei OÅŸorhei.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului de asistenÅ£i personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2011.

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor minime de venituri, în vederea acordării ajutorului social, conform Legii nr.416/2001, pentru anul 2011.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acÅ£iuni ÅŸi lucrări de interes local ce se va executa de beneficiarii Legii nr.416/2001.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei OÅŸorhei nr.57 din 15 iunie 2010.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţărli Proiectului „Extinderea ÅŸi modernizarea infrastructurii de apă ÅŸi apă uzată în judeÅ£ul Bihor.

12. Proiect de hotărâre privind introducerea în domeniul public al comunei OÅŸorhei a reÅ£elelor de alimentare cu apă din localităţile Fughiu, Cheriu ÅŸi a extinderii alimentării cu apă în localităţile OÅŸorhei, Alparea ÅŸi Felcheriu.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaÅ£iei de atribuire a lucrărilor de reabilitare a podului peste CriÅŸul Repede din localitatea Fughiu.

14. Diverse/Cereri/Informări

- prezentarea Raportului de activitate al celor 3 Comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei OÅŸorhei, pentru anul 2010

- prezentarea Raportului întocmit de primarul comunei OÅŸorhei cu privire la starea economică, socială ÅŸi de mediu pentru anul 2010.

ÅžedinÅ£a de comisii va avea loc în data de 25 ianuarie 2011, începând cu ora 15,00, fiind invitaÅ£i toÅ£i membrii comisiilor