Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMÄ‚RIA COMUNEI OÅžORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima pagină • Sedinta Consilului Local Osorhei din 10 februarie 2011

NR. 689 din 02.02. 2011


În temeiul art.39 alin.l. din Legea nr.215/2001, privind administraÅ£ia publică locală, cu modificările ÅŸi completările ulterioare
Având în vedere DispoziÅ£ia nr. 42 din 02.02. 2011, privind convocarea în ÅŸedinţă ordinară a membrilor Consiliului local al comunei OÅŸorhei în data 10 .02. 2011.
SunteÅ£i invitat să participaÅ£i la ÅŸedinÅ£a ordinară a Consiliului Local al comunei OÅŸorhei, ce va avea loc în data de 10 februarie 2011 în sala de ÅŸedinţă a Consiliului local cu începere de la ora 15,00 Având următoarea Ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ÅŸedinÅ£ei ordinare a Consiliului local al comunei OÅŸorhei din data de 10 februarie 2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ÅŸedinÅ£ei ordinare a Consiliului Local din data de 26 ianuarie 2011.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenÅ£ei anuale la contractele de concesiune a spaÅ£iilor cu destinaÅ£ia de cabinete medicale individuale din localitatea OÅŸorhei
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului OÅŸorhei nr.119/2010, privind aprobarea impozitelor ÅŸi taxelor locale în comuna OÅŸorhei pentru anul 2011.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli pentru anul 2011, la nivelul comunei OÅŸorhei
6. Diverse/Cereri/Informări

ÅžedinÅ£a de comisii va avea loc în data de 10 februarie 2011, începând cu ora 15,00 fiind invitaÅ£i toÅ£i membrii comisiilor.