Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMÄ‚RIA COMUNEI OÅžORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima pagină • Sedinta Consiliului Local Osorhei din 23 martie 2011

NR. 2028 din 16.03.2011

În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraÅ£ia publică locală, cu modificările ÅŸi completările ulterioare
Având în vedere DispoziÅ£ia nr. 68 din 16.03. 2011, privind convocarea în ÅŸedinţă ordinară a membrilor Consiliului local al comunei OÅŸorhei în data 23 .03. 2011.
SunteÅ£i invitat să participaÅ£i la ÅŸedinÅ£a ordinară a Consiliului Local al comunei OÅŸorhei, ce va avea loc în data de 23 martie 2011 în sala de ÅŸedinţă a Consiliului local cu începere de la ora 15,00 având următoarea Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ÅŸedinÅ£ei ordinare a Consiliului local al comunei OÅŸorhei din data de 23 .03. 2011.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ÅŸedinÅ£ei ordinare a Consiliului Local din data de 10 februarie 2011.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ÅŸedinÅ£ei de îndată a Consiliului Local din data de 16 februarie 2011.
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenÅ£ei anuale la contractele de concesiune a spaÅ£ii lor cu destinaÅ£ia de cabinete medicale individuale din localitatea OÅŸorhei .
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de Înscriere a datelor în Registrul Agricol prin punerea în aplicare a Ordinului Ministerului Agriculturii ÅŸi Dezvoltării Rurale nr.95/2010, ÅŸi stabilirea unor măsuri în vederea eficientizării acestei activităţi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea de amenajare a teritoriului ÅŸi urbanism, al comunei OÅŸorhei, judeÅ£ul Bihor.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare a performanÅ£elor profesionale individuale ale secretarului comunei OÅŸorhei, judeÅ£ul Bihor, pentru anul 2010.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului pentru personalul din cadrul Serviciului Voluntar de Urgenţă OÅŸorhei.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării P.U.D.-AMPLASARE CASA BIFAMILIA P+M,-proprietate privată a persoanelor fizice PASCALÄ‚U DUMITRU, PAÅžCALÄ‚U ROZALIA ÅŸi PAÅžCALÄ‚U MARIA MAGDALENA
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local OÅŸorhei nr.122/2010, constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului ÅŸi urbanism ÅŸi aprobarea Regulamentului de organizare ÅŸi funcÅ£ionare a Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului ÅŸi urbanism a comunei OÅŸorhei, judeÅ£ul Bihor.
11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului reprezentând drum comunal, având numerele topo.2328/3, 2340/1, 2329/1 ÅŸi 2328/4, r avizarea schiÅ£ei cadastrale ÅŸi constituirea unui număr cadastral În suprafaţă de 7551 mp.
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a imobilului reprezentând teren intravilan aparÅ£inând domeniului privat al comunei OÅŸorhei, în suprafaţă de 88 mp din nr.topo.850, înscris în CF. 50666 OÅŸorhei, numitului Sava Dumitru, domiciliat în loc.Alparea nr.327, conform Raportului de evaluare.
13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului având nr.topo. 315/35, avizarea schiÅ£ei cadastrale ÅŸi constituirea unui număr cadastral nou.
14. Diverse/Cereri/Informări

ÅžedinÅ£a de comisii va avea loc în data de 22 martie 2011, începând cu ora 15,00 fiind invitaÅ£i toÅ£i membrii comisiilor