Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMÄ‚RIA COMUNEI OÅžORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima pagină • ÅžedinÅ£a Consiliului Local OÅŸorhei din 14 aprilie 2011

NR. 2689 din 07.04.2011

În temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraÅ£ia publică locală, cu modificările ÅŸi completările ulterioare,
Având în vedere DispoziÅ£ia nr. 97 din 07.04.2011, privind convocarea în ÅŸedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local al comunei OÅŸorhei în data 14.04.2011.
SunteÅ£i invitat să participaÅ£i la ÅŸedinÅ£a ordinară a Consiliului Local al comunei OÅŸorhei, ce va avea loc în data de 14 aprilie 2011, la Căminul Cultural din localitatea Alparea, local cu începere de la ora 14,00 având următoarea Ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ÅŸedinÅ£ei ordinare a Consiliului Local al
comunei OÅŸorhei din data de 14 aprilie 2011.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ÅŸedinÅ£ei ordinare a Consiliului Local din data de 23 martie 2011.
4. Proiect de hotărâre privind însuÅŸirea ultimei variante a proiectului de stemă a comunei OÅŸorhei, judeÅ£ul Bihor
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local OÅŸorhei nr. 21 din 10 februarie 2011, referitoare la transmiterea cu titlu gratuit pe perioada executării lucrărilor de construire, a unui teren în suprafaţă de 3000 mp, situat în localitatea OÅŸorhei, judeÅ£ul Bihor, către AgenÅ£ia NaÅ£ională pentru LocuinÅ£e, în vederea realizării investiÅ£iei "LocuinÅ£e sociale pentru comunităţile de romi".
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local OÅŸorhei nr. 23 din 16.02.2011, referitoare la aprobarea prefinanţării proiectului ,,Amenajarea infrastructurii de mediu în ariile protejate din Bihor ÅŸi Hajdu-Bihar" (Infrastructure setting of the environment in the protected areas in Bihor and Hajdu - Bihar) câÅŸtigat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 1 - Îmbunătăţirea condiÅ£iilor cheie de dezvoltare comună durabilă a zonei de cooperare, Domeniul major de intervenÅ£ie 1.3. ProtecÅ£ia mediului, AcÅ£iunea 1.3.1. ProtecÅ£ia naturii ÅŸi a valorilor naturale (Infrastructură)
7. Proiect de hotărâre privind instituirea regulilor ÅŸi măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelate cu nivelul ÅŸi natura riscurilor locale.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei OÅŸorhei pentru anul 2011.
9. Diverse/Cereri/Informări

ÅžedinÅ£a de comisii va avea loc în data de 12-13 aprilie 2011, începând cu ora 15,00, la sediul Consiliului Local al comunei OÅŸorhei, fiind invitaÅ£i toÅ£i membrii comisiilor.