Primaria Osorhei

Romana Maghiara
 

Bine ați venit!


PRIMÄ‚RIA COMUNEI OÅžORHEI

Primaria Osorhei
Meniu

CONSILIUL LOCAL

LINK-URI UTILE
Prima pagină • ÅžedinÅ£a Consiliului Local OÅŸorhei din 10 mai 2011

În temeiul art.39 alin.l. din Legea nr.215/2001, privind administraÅ£ia publică locală, cu modificările ÅŸi completărjle ulterioare,

Având în vedere DispoziÅ£ia nr. 102 din 04.05.2011, privind convocarea în ÅŸedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local al comunei OÅŸorhei în data 10 mai 2011,

SunteÅ£i invitat să participaÅ£i la ÅŸedinÅ£a ordinară a Consiliului Local al comunei OÅŸorhei, ce va avea loc în data de 10 mai 2011, la sediul Consiliului Local al comunei OÅŸorhei,  cu începere de la ora 1400,

având următoarea Ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ÅŸedinÅ£ei ordinare a Consiliului Local al comunei OÅŸorhei din data de 10 mai 2011.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ÅŸedinÅ£ei ordinare a Consiliului Local din data de 14 aprilie 2011.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea de titluri ÅŸi distincÅ£ii unor personalităţi cu merite deosebite pentru comuna OÅŸorhei, judeÅ£ul Bihor.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conferirii de distincÅ£ii ÅŸi premii unor personalităţi cu merite deosebite pentru comuna OÅŸorhei, în cadrul festivităţilor prilejuite cu ocazia "Zilelor comunei OÅŸorhei 2011".

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei OÅŸorhei pentru anul 2011.

 

6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului reprezentând drum comunal, având nr.topo.2328/3, 2340/1, 2329/1 ÅŸi 2328/4, avizarea schiÅ£ei cadastrale ÅŸi constituirea unui număr cadastral În suprafaţă de 7551 mp.

7. Diverse/Cereri/Informări

ÅžedinÅ£a de comisii va avea loc în data de 9 -10 mai 2011, începând cu ora 1500, la sediul Consiliului Local al comunei OÅŸorhei, fiind invitaÅ£i toÅ£i membrii comisiilor.